CÔNG TY TNHH BAO BÌ KAOTEN (VIỆT NAM)

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch III, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Văn phòng:

Điện thoại: (84) 0251.3560226/7

Fax: (84) 0251.3560224/5

Di động: (84) 0813925628

Email: Kaoten_vn@ymail.com

Webiste: www.kaotenpacking.com.vn